fbpx

W ofertach pracy, czy wymaganiach odnośnie kształcenia często możemy spotkać się z różnymi określeniami poziomu znajomości języka angielskiego. Zobacz, co oznaczają poszczególne skróty, jakie są ceny certyfikatów i po co właściwie są one potrzebne.

System określania kompetencji językowych

Zacznijmy od systemu, który funkcjonuje już od pewnego czasu, czyli Common European Framework of Reference for Languages. Tzw. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wprowadza ład, jeśli chodzi o ocenę poziomu zaawansowania osób uczących się języków obcych. Określa poziomy i opisuje konkretne umiejętności językowe na każdym z nich. Zostały one określone dla wszystkich języków europejskich po to, aby ułatwić orientację w określeniu stopnia znajomości danego języka.

Co określają poziomy znajomości języka angielskiego?

  • A1 (Beginner) to poziom początkujący
  • A2 (Elementary-Pre-Intermediate) to poziom podstawowy
  • B1 (Intermediate) to poziom średnio zaawansowany
  • B2 (Upper-Intermediate/Post-Intermediate) to poziom ponad średnio zaawansowany
  • C1 (Advanced) to poziom zaawansowany
  • C2 (Nearly Native Speaker Level) to poziom zbliżony do tzw. mówcy natywnego, czyli osoby posługującej się danym językiem jako językiem ojczystym.

Nazwy egzaminów

Najbardziej chyba rozbudowanym systemem egzaminacyjnym jest ten proponowany przez University of Cambridge. Są to egzaminy, które honorowane są na całym świecie, ponieważ Za egzaminy odpowiada Cambridge English Language Assessment (Wielka Brytania). Te, które mogą zainteresować Ciebie zaczynają się od poziomu B2, gdyż według opisu wprowadzonego przez Common European Framework of Reference for Languages jest to poziom, który pozwala na dość swobodne posługiwanie się danym językiem. Zaczynając zatem od poziomu B2 mamy FCE First Certificate in English – poziom C1 – egzamin CAE Certificate in Advanced English lub najwyższy poziom CPE czyli Certificate of Proficiency in English.

FCE, czyli First Certificate in English

Jest to pierwszy liczący się certyfikat poświadczający znajomość języka angielskiego. Zdaje się go na poziomie B2 określanym nieco wyżej niż poziom średniozaawansowany.

Egzamin składa się z czytania ze zrozumieniem, pisania, słuchania i mówienia, czyli testuje wszystkie cztery umiejętności językowe. W części pisemnej jest też test gramatyczny i słownictwo. Do egzaminu można przygotować się samemu lub zapisać się na kurs przygotowujący. Przykładowe zadania egzaminacyjne można obejrzeć lub pobrać na stronie organizatora egzaminu.

Czy warto zdać ten egzamin? Zdecydowanie tak. Dużo się nauczysz i uzyskasz dokument świadczący o Twojej znajomości języka na poziomie B2, który jest ważny dożywotnio. I możesz to osiągnięcie wpisać do swojego CV.

Egzamin jest honorowany na studiach jako zaliczenie zajęć językowych.

Koszt egzaminu około 600 zł, a czas trwania ok 4 godziny.

CAE, czyli Certificate in Advanced English

Jest o egzamin na poziomie zaawansowanym, a jego zdobycie pozwala uczyć danego języka w szkole. Tak, ten certyfikat daje uprawnienia do nauczania języka. Certyfikat otwiera również drzwi do studiowania za granicą, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też np. w Australii. 

Test składa się z części pisemnej i ustnej. Podczas części pisemnej sprawdzane jest czytanie ze zrozumieniem, słuchanie ze zrozumieniem, pisanie oraz Use of English. Można przygotować się do egzaminu samemu lub na kursie. Egzamin jest organizowany przez różne centra egzaminacyjne i jest możliwość podchodzenia do niego w kilku różnych terminach w roku.

Egzamin wpisany do CV jest wysoko ceniony przez pracodawców, gdyż stanowi potwierdzenie biegłości językowej na wysokim poziomie.

Koszt około 650 zł, a czas trwania ok 4 godziny.

CPE, czyli Certificate of Proficiency  in English

To już jest naprawdę egzamin z najwyższej półki. Bada on znajomość języka na poziomie C2, czyli zbliżonym do poziomu na jakim posługuje się wykształcona w tym języku osoba, dla której jest on językiem ojczystym. Przygotowanie do egzaminu wymaga dużo pracy nad językiem oraz doświadczenia.

Z tym certyfikatem nie tylko możesz uczyć języka w szkole, ale możesz też prowadzić negocjacje biznesowe, wykładać na uczelniach lub zostać menedżerem w międzynarodowej firmie.

Egzamin składa się z czytania ze zrozumieniem wraz z Use of English, pisania, słuchania ze zrozumieniem oraz mówienia.

Koszt to około 700 zł, a czas trwania ok 4 godziny.

TOEFL, czyli Test of English as a Foreign Language

Jest stworzony i administrowany przez Educational Testing Service (ETS), organizację zajmująca się egzaminami językowymi w Stanach Zjednoczonych. To egzamin uniwersalny, który nie ma określonych poziomów. Poziom określa się za pomocą ilości punktów zdobytych podczas egzaminu. Nie musimy wybierać do jakiego poziomu przystępujemy, gdyż sprawdza on znajomość języka w danym momencie. Wynik egzaminu po prostu określa na jakim poziomie znasz język A1 A2 B1 B2 C1 czy C2. 

Egzamin składa się z czterech komponentów i testowane są cztery podstawowe umiejętności językowe czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie.

Jest uznawany w środowiskach akademickich w wielu krajach, niestety jego ważność kończy się po dwóch latach. Zdecydowanie potrzebny jest osobom, które starają się o miejsce na uczelni za granicą lub o wizę.

Koszt to ponad 700 zł, a czas trwania 4 godziny.

IELTS, czyli International English Language Testing System

Jest to egzamin utworzony przez British Council, University of Cambridge ESOL Examinations oraz IDP Australia. Sprawdza umiejętności językowe takie  jak czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie. Podobnie jak egzamin TOEFL nie ma podziału na poziomy tylko oceny w punktach od 1 do 9, gdzie 9 oznacza doskonałą znajomość angielskiego, a 1 brak znajomości.  Są jednak różne rodzaje egzaminu w zależności od tego czy chcemy mieszkać w kraju anglojęzycznym, czy w nim studiować i od tego też zależą ceny.

Jest to egzamin uznawany przez największe uczelnie, firmy i instytucje na świecie i niemal wszystkie uczelnie w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Nowej Zelandii, RPA, Irlandii oraz wielu innych krajach gdzie język angielski nie jest językiem oficjalnym.

IELTS jest wymagany przy emigracji do Australii, Nowej Zelandii i Kanady. Stanowi alternatywę dla TOEFL.

Cena od 730 do 910 zł, trwa około 3 godziny.