Grób Nieznanego Żołnierza w Rzymie

Grób Nieznanego Żołnierza w Rzymie jest pomnikiem o bardzo ważnym znaczeniu państwowym. Tu odbywają się najważniejsze uroczystości państwowe i przy nim codziennie ma miejsca uroczysta zmiana warty